Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego na stronie https://klikom.net, komunikatora na stronie https://www.facebook.com/klikomnet/ (dalej: Serwis Internetowy), a także danych podawanych w trakcie kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta.

Przez „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podawanych danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”) jest Klikom.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Władysława Borkowskiego 1 (27–200 Starachowice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000663840, NIP: 6642136537, REGON: 366575168, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł.

W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail ido@klikom.net lub telefonicznie 41 333 6 333.

 

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?

Podawane nam Dane Osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

2.1. kontakt przed zawarciem umowy w celu przedstawienia i dostosowania oferty, oraz uzgodnienia warunków świadczenia usług,

2.2. rozpatrywanie skarg i reklamacji,

2.3. działania marketingowe własnych produktów lub usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej,

2.4. działania marketingowe własnych produktów lub usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód, przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu,

2.5. obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zapewnienie rozliczalności lub zadawanych w innej formie. Przechowywanie istotnych zapytań oraz odpowiedzi w celu zapewnienia zachowania celem zachowania zasady rozliczalności.

 

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania tych danych nie będzie możliwy kontakt, w tym przygotowanie oferty.

 

4. Jak chronione są moje dane?

Zapewniamy warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia.

 

5. Jakie mam uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych?

5.1. Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.2. Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia) Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych.

5.3. Jeżeli Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, może Pan/Pani wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.

5.4. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych – może Pan/Pani żądać udzielenia informacji, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe a jeśli ma to miejsce dostępu do nich oraz udzielenia informacji określonych w art. 15 RODO.

5.6. Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

5.7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od nas usunięcia Pana/Pani danych osobowych w zakresie określonym w art. 17 RODO,

5.8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO.

5.9. Posiada Pan/Pani prawo do przeniesienia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

5.10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Czy moje dane mogą być przekazane innym firmom?

Podane nam dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym w naszym imieniu usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, instalacji przyłączy, itp.

Podane dane mogą być ujawnione podmiotom wskazanym w przepisach przewidujących obowiązek ujawnienia określonych danych (np. organom administracji, organom podatkowym, sądom itp.).

 

7. Czy moje dane mogą być przekazane do państw trzecich?

Podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

8. Przez jaki okres będą przechowywane moje dane?

Dane Osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim są przetwarzane.

8.1. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody.

8.2. Dane przekazane w celu kontaktu przez okres jednego roku od dnia przekazania tych danych.

8.3. Dane przetwarzane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody a gdy dane takie przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda do czasu wniesienia sprzeciwu.

8.4. Dane związane z obsługą zgłoszeń i wniosków i zapewnieniem rozliczalności – przez okres trwania umowy i do 3 lat po wypowiedzeniu umowy.

8.5. Dane związane z rozpatrzeniem skarg i reklamacji do czasu upływu 1 roku od przedawnienia roszczeń pozostających w związku z rozpatrzeniem skarg i reklamacji.

 

9. Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzali podanych danych w sposób zautomatyzowany w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Zbieramy informacje związane z przeglądaniem przez użytkowników zawartości Serwisów Internetowych, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Nie łączymy takich informacji z Danymi Osobowymi i nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkownika. Wykorzystujemy te informacje, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach danego Serwisu Internetowego, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu internetowego i jakości świadczonych usług.

 

10. Czy na moim urządzeniu instalowane są ciasteczka (cookies)?

Tak, korzystając z Serwisu na stronie https://klikom.net instalowane są ciasteczka. Ciasteczka używane przez nas na stronie to ciasteczka sesyjne. Ciasteczka, których używamy nie powodują zmian ani w konfiguracji Pana/Pani urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfonu), ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Może Pan/Pani ustawić obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jednak wyłączenie ciasteczek w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie ze strony http://klikom.net. Może Pan/Pani ustawić tak przeglądarkę, by móc akceptować lub odrzucać prośby o przechowanie ciasteczka, wtedy przeglądarka automatycznie usunie przechowywane ciasteczka podczas zamykania, itp.

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

W pakiecie taniej!

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i wybierz opcję, która najbardziej do Ciebie pasuje.

ikona
Pakiet
Internet + TV

3 pakiety kanałów TV, 3 prędkości Internetu. Powiedz nam czego oczekujesz, a my pomożemy Ci wybrać opcję, która najbardziej do Ciebie pasuje. ikona szczegóły
ikona
Pakiet
Internet + TV + telefon komórkowy

3 usługi na 1 rachunku. Wybierz najlepszy Internet w okolicy, dobierz pakiet kanałów TV oraz telefon komórkowy. ikona szczegóły
ikona
Pakiet
Internet + TV + telefon stacjonarny

W naszej ofercie znajdziesz również ofertę telefonów stacjonarnych. Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy. ikona szczegóły
ikona
Pakiet
Internet + TV + telefon stacjonarny

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i wybierz opcję, która najbardziej do Ciebie pasuje. ikona szczegóły
Dla biznesu
Internet dla Twojego biznesu
Small Business Firmy i instytucje

ikona
Internet dla Twojego biznesu